AKIŞKAN YATAKLI BUHAR KOJENERASYON

21 Ekim 2022, Cuma

310

İlk Linyit Yakıtlı Akışkan Yataklı Buhar Kazanı ve Kojenerasyon Kurulumu, 2015, Sakarya